Welkom bij de Stichting Cultureel Erfgoed KNHM-Arcadis!

In 1888 is de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) opgericht voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren van werkgelegenheid. Ook toen al was de achtergrond het verbeteren van de leefomgeving. Als je door Nederland reist zie je overal het erfgoed van KNHM en Arcadis om je heen. Sinds 1888 spelen beide een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nederland door het realiseren van vele grote en kleine projecten. Het erfgoed van KNHM en Arcadis heeft als zodanig een hoge historische waarde niet enkel voor Arcadianen, maar ook voor vele lokale gemeenschappen.
Op deze website kun je het archief van Arcadis N.V. en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij bekijken. Denk aan foto’s, attributen, boeken, tijdschriften en beschrijvingen van kenmerkende projecten. Daarnaast kunt u een blik werpen op de werkvelden waarin de KNHM en Arcadis gewerkt hebben en worden er enkele icoonprojecten uit het verleden uitgelicht. Het erfgoed stamt uit de periode 1888 tot heden. KNHM-Arcadis Erfgoed is momenteel juridisch vormgegeven als een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit gedreven gepensioneerde Arcadianen. Met veel inzet hebben zij voorkomen dat het KNHM-Arcadis erfgoed verdwenen is. Momenteel wordt dit werk overgedragen aan de KNHM en Arcadis binnen het MVO-programma. . Via dit programma kunnen Arcadis en KNHM foundation er zorg voor dragen dat het initiatief wordt voortgezet en bij voorkeur een impuls krijgt. Ook kunnen Arcadianen op eenvoudige wijze worden ingezet.Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: alles wat kan bijdragen aan de illustratie van de geschiedenis van het bedrijf. Heb je een tip of heb je zelf zaken die tot het erfgoed van de Heidemaatschappij gerekend kunnen worden, laat het ons weten! Bij de pagina contact vindt u onze gegevens. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat deze waardevolle zaken niet voor het nageslacht verloren gaan.