Er is een intern en extern historische archief van de Nederlandsche Heidemaatschappij (NHM), later Koninklijke Nederlands(ch)e Heidemaatschappij (KNHM) genaamd en nog later Heidemij en Arcadis.

Intern archief

Stichting Cultureel Erfgoed KNHM/Arcadis beheert een digitaal historisch archief. Dit archief bevat onder andere:

  • Tijdschriften vanaf 1888
  • Personeelsorganen vanaf 1949
  • Jaarverslagen
  • Jubileumboeken

Voor toegang tot dit archief klikt u hier: Intern Archief. In geval van vragen kunt u contact op nemen met de Stichting Cultureel Erfgoed KNHM/Arcadis.

Extern archief

Dit is een deels papieren, deels digitaal archief dat beheerd wordt door diverse externe partijen.

Gelders Archief

Het Gelders Archief ontving in 1974 het eerste deel van het papieren historisch archief, dat alle bewaard gebleven stukken omvat uit de periode 1888-1962. Het tweede deel volgde in 1984. Het archief bevat onder andere de archieven van het bestuur en de directie, hoofdboekhouding, juridische zaken, hoofdafdeling fruitteelt, algemene technische dienst, ledenadministratie, ziekenfonds, viskwekerijen en projectdossiers. De openbaarheidstermijnen verschillen per bestand. Om het onderzoek in de archieven te vergemakkelijken, maakte het Gelders Archief en digitaal beschikbare Gids. In de gids wordt ook de ontstaansgeschiedenis van dit archief beschreven.

Voor toegang tot dit archief klikt u hier: Heidemij bij Gelders Archief.

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de digitale historische fotocollectie van het bedrijf. Voor toegang tot de collectie klikt u hier: Heidemij bij Nationaal Archief.

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft in haar collectie onder andere reeksen tijdschriften en jaarverslagen van het bedrijf opgenomen. Voor toegang tot die collectie klikt u hier: Heidemij bij Koninklijke Bibliotheek.

 

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×