Het historische archief van de Nederlandsche Heidemaatschappij (NHM), sinds 1963 Koninklijke Nederlands(ch)e Heidemaatschappij (KNHM) en later Heidemij/Arcadis en Katalys, wordt door één interne en meerdere externe partijen beheerd:

Intern beheerd

Onze Stichting beheert een digitaal historisch archief. Dit archief bevat onder andere:

  • Tijdschriften vanaf 1888
  • Personeelsperiodieken vanaf 1949
  • Jaarverslagen vanaf 1943
  • Jubileumuitgaven
  • Brochures en voorlichtingsmaterialen
  • Video/audiomateriaal

Een beknopte zoekinstructie is beschikbaar. Voor het zoeken binnen dit archief klikt u hier: Intern Archief. In geval van vragen kunt u contact op nemen met de coördinator van onze Stichting.

Extern beheerd

Dit is een deels papieren, deels digitaal historisch archief dat beheerd wordt door diverse externe partijen.

Gelders Archief

Het Gelders Archief ontving in 1974 het eerste deel van het papieren historisch archief van de KNHM/Heidemij, dat alle bewaard gebleven stukken omvat uit de periode 1888-1962. Het tweede deel volgde in 1984. Het archief bevat onder andere de archieven van het bestuur en de directie, hoofdboekhouding, juridische zaken, hoofdafdeling fruitteelt, algemene technische dienst, ledenadministratie, ziekenfonds, viskwekerijen en projectdossiers. De openbaarheidstermijnen verschillen per bestand. Om het onderzoek in de archieven te vergemakkelijken, maakte het Gelders Archief en digitaal beschikbare Gids. In de gids wordt ook de ontstaansgeschiedenis van dit archief beschreven.

Voor toegang tot dit archief klikt u hier: Heidemij bij Gelders Archief.

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de digitale historische fotocollectie van het bedrijf. Voor toegang tot de collectie klikt u hier: Heidemij bij Nationaal Archief.

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek beschikt in haar papieren collectie over -onder andere- technische uitgaven en (beperkte) reeksen tijdschriften en jaarverslagen van de KNHM/Heidemij/Arcadis. Voor een overzicht van die collectie klikt u hier: Heidemij bij Koninklijke Bibliotheek.

Voor de links naar de externe archieven is gebruik gemaakt van de zoekterm ‘Heidemij’. U kunt ook zoeken met de zoekterm ‘KNHM’, ‘Arcadis’, Katalys. Dit levert deels andere ‘hits’ op.

 

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×