Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM/Katalys

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van Katalys (tot september 2023: KNHM foundation) om mensen… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor… Verder lezen

KNHM Participaties

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. De Rijksoverheid besefte dat zij – door te investeren in infrastructurele werken – bij uitstek kon fungeren als motor om de economie weer wat op gang te brengen. Zo kocht het Rijk alle onverkoopbaar gebleken voorraden van boomkwekers op en stelde vervolgens gratis bomen en heesters ter beschikking aan gemeenten die parken wensten aan te leggen. Loonsubsidieregelingen in het kader van de ‘werkverschaffing’ maakten het mogelijk dat de aanleg van het Amsterdamse Bos en het Goffertpark in Nijmegen respectievelijk in 1934 en 1935 kon beginnen. De Nederlandsche Heidemaatschappij kreeg de technische leiding over deze projecten. Het merendeel van haar projecten werd in de eerste helft van de twintigste eeuw uitgevoerd in het kader van deze werkverschaffing of werkverruiming. Aangezien het werk werd uitgevoerd als onderdeel van werkverschaffingsprojecten, was het niet toegestaan om machines te gebruiken. Hierdoor moest bijna al het werk met de hand worden gedaan.

Door haar rol als uitvoerder van de werkverschaffing groeide de Nederlandsche Heidemaatschappij en kon ze meer voor Nederland betekenen, maar tegelijkertijd werd ze verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van een niet onomstreden steunregeling. Afhankelijk van het perspectief en de ervaring van betrokkenen was tewerkstelling een realiteit die verschillend werd beleefd en beschouwd. Zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat toen onder druk van de Duitse bezetter de infrastructuur van de werkverschaffing niet alleen werd ingezet voor de voedselvoorziening, maar  ook voor de afgezonderde tewerkstelling van Joden vanuit werkkampen die enkel voor hen bestemd waren. Meer informatie over de Heidemij en de werkverschaffing in de Tweede Wereldoorlog en de crisisjaren vindt u hier.

 

 

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×