Stoomploeg

De Heidemij verrichtte pionierswerk bij… Verder lezen

Ponskaarten

De salarisadministratie op kantoor groeide… Verder lezen

Bulldozers en draglines

De mechanisatie van het werk stagneerde in de crisisjaren, toen het handwerk juist weer werd ingezet om de economie draaiende… Verder lezen

De eerste computer

De salarisadministratie van de Heidemij werd een enorme klus en vond op 110 verschillende kantoren plaats. Om dit probleem op… Verder lezen
Innovatie en automatisering

Zand-cementstabilisatie ’trein’

De Heidemij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van technieken en werktuigen voor het verbeteren van wegen. De mechanisatie van… Verder lezen

Van analoog naar digitaal tekenen

Vanaf midden jaren tachtig tot eind jaren negentig vond binnen Arcadis de zogenoemde CAD-revolutie plaats. Dit acroniem staat voor computer-aided… Verder lezen

Digitalisering in data-inwinning

De afdeling ‘Heidemij Landmeten’ werd in de jaren vijftig opgericht voor de planvorming en realisatie van landinrichtingsprojecten. Geleidelijk werden steeds… Verder lezen

Digitale kaart en digitaal beheer

Met de introductie van de CAD-systemen ontstond er eind jaren tachtig ook steeds meer behoefte aan digitale kaartinformatie. Er was… Verder lezen

Digitaal modelleren: BIM

Rond 2000 introduceerde Autodesk nieuwe software genaamd Revit, waarmee voor het eerst een gebouw in 3D gemodelleerd kon worden. Dit… Verder lezen

Digital twins als levende objecten

Een van de stappen die Arcadis sinds 2018 nam om de digitale leiderschapsambitie vorm te geven, is het pionieren met… Verder lezen

Innovatieve ontwerpmethodes

Arcadis vestigde zich door de jaren heen als een absolute koploper op het gebied van Model Based System Engineering (MBSE)… Verder lezen

De Heidemij verrichtte pionierswerk bij het ontginnen van de woeste gronden, eerst met de hand en later met de ossen- en stoomploeg. In 1906 huurde de Heidemij een massieve stoomploeg in van firma Ottomayer uit Westfalen, die vooral in Brabant werd ingezet vanwege een tekort aan landarbeiders. Om de ploeg in bedrijf te houden waren maar liefst drie wagens met water, brandstof en reserveonderdelen nodig, met daarnaast nog een woonwagen voor het bedienend personeel en enkele paarden. Met de ossenploeg werd de grond tot circa 40 cm diepte bewerkt en op akkers gelegd. De uitgeploegde groeven werden vaak tot greppels uitgegraven en in verbinding gebracht met het afwateringssysteem om overtollig water af te voeren. Met de stoomploeg kon aanmerkelijk sneller en dieper worden geploegd dan met de ossenploeg. Er werd een kantelploeg gebruikt, die tussen twee locomobielen (draagbare stoommachines) heen en weer werd getrokken en het land vol bewerkte, waardoor de grond niet meer op de akkers gelegd hoefde te worden. Vanaf 1910 werden de stoomploegen door tractoren vervangen.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×