Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM/Katalys

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van Katalys (tot september 2023: KNHM foundation) om mensen… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor… Verder lezen

KNHM Participaties

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende bewonersinitiatieven bij het maken en realiseren van hun plannen. De bewoners ontvangen financiering en coaching waar nodig, zowel in de opstartfase als in de jaren daarna. Zo ontstaan bewonersbedrijven, die een spilfunctie in de wijk bekleden bij het oplossen van lokale maatschappelijke uitdagingen. De bewonersbedrijven zijn een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt, waar een brug geslagen kan worden tussen de leefwereld van bewoners en de systeemwereld van overheid, instellingen en bedrijven.

Een voorbeeld van een initiatief is woonzorgcentrum De Borgstee in het Drentse dorp Vledder. Net als op veel andere plekken in Nederland zijn er in Vledder onvoldoende passende woningen voor ouderen. Het beleid van woningbouwcorporaties en zorginstellingen is er op gericht zich vooral te concentreren op woningbouw in de grotere kernen. Dit heeft tot gevolg dat ouderen, maar ook andere doelgroepen, niet meer in het eigen dorp kunnen blijven wonen. De dorpsraad nam daarom in 2019 het initiatief om het kleinschalig woonzorgcentrum De Borgstee te realiseren. KNHM Participaties ondersteunde de initiatiefnemers met het vinden van landelijke financiers en het kritisch kijken naar het investerings- en exploitatiemodel, en verstrekte een achtergestelde lening. De groeiende vraag naar kleinschalige wooninitiatieven is een aandachtsgebied voor KNHM in de komende jaren.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×