Stoomploeg

De Heidemij verrichtte pionierswerk bij… Verder lezen

Ponskaarten

De salarisadministratie op kantoor groeide… Verder lezen

Bulldozers en draglines

De mechanisatie van het werk stagneerde in de crisisjaren, toen het handwerk juist weer werd ingezet om de economie draaiende… Verder lezen

De eerste computer

De salarisadministratie van de Heidemij werd een enorme klus en vond op 110 verschillende kantoren plaats. Om dit probleem op… Verder lezen
Innovatie en automatisering

Zand-cementstabilisatie ’trein’

De Heidemij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van technieken en werktuigen voor het verbeteren van wegen. De mechanisatie van… Verder lezen

Van analoog naar digitaal tekenen

Vanaf midden jaren tachtig tot eind jaren negentig vond binnen Arcadis de zogenoemde CAD-revolutie plaats. Dit acroniem staat voor computer-aided… Verder lezen

Digitalisering in data-inwinning

De afdeling ‘Heidemij Landmeten’ werd in de jaren vijftig opgericht voor de planvorming en realisatie van landinrichtingsprojecten. Geleidelijk werden steeds… Verder lezen

Digitale kaart en digitaal beheer

Met de introductie van de CAD-systemen ontstond er eind jaren tachtig ook steeds meer behoefte aan digitale kaartinformatie. Er was… Verder lezen

Digitaal modelleren: BIM

Rond 2000 introduceerde Autodesk nieuwe software genaamd Revit, waarmee voor het eerst een gebouw in 3D gemodelleerd kon worden. Dit… Verder lezen

Digital twins als levende objecten

Een van de stappen die Arcadis sinds 2018 nam om de digitale leiderschapsambitie vorm te geven, is het pionieren met… Verder lezen

Innovatieve ontwerpmethodes

Arcadis vestigde zich door de jaren heen als een absolute koploper op het gebied van Model Based System Engineering (MBSE)… Verder lezen

De afdeling ‘Heidemij Landmeten’ werd in de jaren vijftig opgericht voor de planvorming en realisatie van landinrichtingsprojecten. Geleidelijk werden steeds meer opdrachten voor gemeentes, nutsbedrijven, Rijkwaterstaat en Kadaster uitgevoerd.

De data-inwinning met landmeetinstrumenten evolueerde in de jaren tachtig geleidelijk naar een meer digitaal proces. Aanvankelijk verzonden landmeters de data via ponsbanden naar kantoor, later gebruikten ze cassettebandjes en floppy disks.Uiteindelijk werden de gegevens via datalijnen verzonden. De naam van de afdeling veranderde eerste van ‘Landmeten’ in ‘Geodesie’ en in de jaren negentig in ‘Geo-informatie’. De privatisering van taken van het Kadaster en de noodwet dijken in het midden van jaren negentig waren een flinke impuls voor de verdere digitalisering van de activiteiten.

In die periode deed de GPS-technologie zijn intrede en de Heidemij was een echte pionier op dit gebied. Als eerste in Europa ging de Heidemij real-time meten met behulp van satellieten. Later werden deze systemen gekoppeld aan pencomputers, waardoor digitale bestanden direct in het veld geproduceerd konden worden. Rond 2000 speelde de Heidemij onder de nieuwe naam Arcadis een prominente rol bij grote infrastructuurprojecten in Nederland, zoals de aanleg van de HSL en de Betuwelijn. Voor het grootste deel van deze trajecten verzorgde Arcadis de digitale begeleiding, ondersteund door GPS-netwerken die in samenwerking met ProRail werden opgezet.

In de daaropvolgende jaren werd het onderscheidend vermogen van deze technieken steeds kleiner omdat ze gemeengoed werden. Bovendien pasten uitvoerende activiteiten als data-inwinning steeds minder bij het profiel van Arcadis. Daarom werd de landmeetkundige data-inwinning stapsgewijs afgebouwd. In 2017 vertrokken de laatste landmeters bij Arcadis.

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×