Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. In… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation om mensen uit te dagen hun… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma Artcadia; inmiddels de grootste kunst- en techniekwedstrijd voor middelbare scholieren uit de… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. In augustus 1982 kwam het bedrijf in problemen door verkeerde beleggingen in vastgoed. Terwijl de operatie winstgevend was kon slechts een sterfhuisconstructie dit deel van het bedrijf redden, waarbij de aandelen van KNHM in een keer waardeloos werden. Het heeft tot 1988 geduurd alvorens men tot een nieuwe overeenkomst kwam, waarbij de KNHM een vereniging bleef met provinciale afdelingen. De KNHM gaf in de uitvoering van haar doelstelling in belangrijke mate vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ‘Heidemij’. Eind 2020 werd de rechtsvorm van de KNHM veranderd van vereniging in stichting: KNHM foundation.

Anno 2023

Tegenwoordig functioneert de KNHM foundation als een onafhankelijke stichting met een ideële doelstelling: te weten het versterken van plannen van mensen voor hun eigen omgeving. Samen met hen draagt de KNHM hiermee bij aan krachtige buurten en dorpen in heel Nederland. De provinciale afdelingen zijn provinciale teams geworden van gedreven en deskundige vrijwilligers die hun kennis, tijd en netwerk inzetten voor vragen vanuit bewonersinitiatieven. Diverse medewerkers en gepensioneerden van Arcadis zijn vrijwilliger.

De Nederlandsche Heidemaatschappij startte vanuit particulier initiatief “ten algemenen nutte” van Nederland in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar doel was de productiviteit van de Nederlandse grond naar een hoger plan te tillen door het verspreiden van kennis en kunde, en het ter hand nemen van ontginningswerk. Aanpakken, proactief zijn, kennis en netwerken benutten zijn waarden die er altijd zijn geweest en die nog steeds herkenbaar zijn bij de hedendaagse opvolgers van de Nederlandsche Heidemaatschappij: Arcadis en KNHM foundation. Deze organisaties zijn nauw verbonden in hun gemeenschappelijk streven om concreet bij te dragen aan een betere leefomgeving en meer kwaliteit van leven voor iedereen.

Voor meer informatie over de historie van de KNHM: KNHM toen en nu en KNHM 110 jaar.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×