Begin jaren ’70 werd er gestart met de bouw van woonwijk Lekkerkerk-West. Bij het bouwrijp maken van het veenweidegebied werden de sloten tussen percelen opgevuld met bouw-, sloop- en huishoudelijk afval. Voor de toekomstige bewoners was het onbekend dat, naast het onschuldige afval, de sloten gevuld werden met chemische kankerverwekkend afvalstoffen die een directe bedreiging voor mens en milieu zijn. De vervuiling kwam aan het licht nadat een waterleidingbuis brak die aangetast was door de inwerking van agressieve chemische stoffen. De hele nieuwbouwwijk met 300 woningen bleek gebouwd op sterk verontreinigde grond en moest worden gesaneerd. De bewoners werden begin juni 1980 gedurende de sanering geëvacueerd en in noodwoningen en stacaravans ondergebracht.

De sanering werd door een samenwerking van veel organisaties opgepakt. De coördinatie voor de financiën lag op Rijksniveau; de techniek kwam op het bordje van Provinciale Waterstaat Zuid Holland. Voor de ontgraving werd een beroep gedaan op grondwerk-specialist/aannemer Mourik. Voor de analytisch-chemische en milieukundige begeleiding werden het RID, Heidemij en diverse externe laboratoria ingeschakeld. Ondanks de ingewikkelde organisatiestructuur werd er goed samengewerkt en werden er snel besluiten genomen en voortgang geboekt. Het was een van de eerste projecten (of beter gezegd, crisissituaties) waar uitstekend samengewerkt werd tussen overheden, commerciële instellingen en de burger. Iets wat vandaag de dag standaardprocedure is bij elk ruimtelijk project.

De Heidemij leverde voor de ontgravingen twee analisten en een coördinator voor de monsterverwerking aan het RID dat de analytisch-chemische begeleiding verzorgde. Vijftien, zwaar beschermde, Heidemij medewerkers werden ingezet als deskundigen bij ontgraving van de vervuilde gronden en de sortering van het afval. In totaal is er 153.000 ton verontreinigde grond afgevoerd en zijn er 1651 vaten chemisch afval aangetroffen. Door het snelle handelen van zowel de bewonersvereniging als de betrokken instellingen is het gifschandaal wonder boven wonder grotendeels zonder grootschalige (gezondheid)schade verlopen.

Het Lekkerkerk-schandaal is een van de eerste instanties waar de Heidemij betrokken was als expert over bodemsanering en milieu. Tegenwoordig is dit vanzelfsprekend voor ons, maar in de jaren ’70 kwam deze discipline pas tot stand. Al met al is het gifschandaal zonder grote incidenten tot een goed einde gebracht, mede door de Heidemij en positieve samenwerking tussen de betrokken partijen. 

 

 

 

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×