Een diepe economische crisis domineerde de jaren ’30 van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid. Nijmegen bleef niet gespaard. Financieel kon het zich niets permitteren en zeker niet de aanleg van een kostbaar stadspark.

Planschets Goffertpark

Inrichtingskaart van het Goffertpark

De Rijksoverheid besefte echter dat zij – door te investeren in infrastructurele werken – bij uitstek kon fungeren als motor om de economie weer wat op gang te brengen. Zo kocht het Rijk alle onverkoopbaar gebleken voorraden van boomkwekers op en stelde vervolgens gratis bomen en heesters ter beschikking aan gemeenten die parken wensten aan te leggen. Loonsubsidieregelingen in het kader van de ‘werkverschaffing’ maakten het mogelijk dat de aanleg van het Goffertpark in de loop van 1935 kon beginnen. De Nederlandsche Heidemaatschappij had de leiding van dit project. Omdat het een werkverschaffingsproject was, mochten er geen machines gebruikt worden; al het werk moest met de hand worden gedaan.

Goffertpark werkverschaffing
Werkverschaffing ten behoeve van het Goffertpark

Het Goffertpark staat onmiskenbaar bekend als een `Heidemaatschappij`-project uit de werkverschaffingstijd. Het Goffertpark, maar vooral de wijze, waarop dit park tot stand is gekomen, is een product van díe tijd. De Heidemaatschappij heeft destijds als betrouwbare opdrachtnemer daarop ingespeeld.0

Het Goffertpark na afronding.
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×